Untitled Document

KIRJALLISUUTTA

Käytetyt lähteet
Museoviraston Rakennetun kulttuuriympäristön (rky) inventointi, Etelä-Savon maakuntaliiton alue. www.rky.fi
Etelä-Savon maakuntaliiton kulttuuriperintösivut. www.kulttuuriymparisto.fi

Brunou, Kai – Freyberg, Erkki: Rikantila – Peltola 1726–1944. Mikkeli 1984.

Etelä-Savon rakennusperintö. Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Mikkeli 1984.

Favorin, Martti: Mäntyharjun historia I 1860-luvulle. Mikkeli 1975.

Favorin, Martti: Mäntyharjun historia II 1860-luvulta 1980-luvulle. Mikkeli 1983.

Gardberg, C. J. – Dahl, Kaj: Suomen kartanot. Keuruu 1990 (toinen painos).

Grotenfelt, Nils G. : Hovi Savossa. Juva 1995.

Grotenfelt, Nils G. : Hovista kartanoksi itsenäistymisen vuosina 1916–1923. Juva 1997.

Grotenfelt, N. Karl: Joroinen I. Muistojulkaisu pitäjän 300-vuotisjuhalaan 6.8.1931. Warkaus 1931.

Grotenfelt, N. Karl: Järvikylä. En savolaxgårds öden under fem sekel. Warkaus 1946.

Haara, Pekka: Anttolan hovi. Säteristä kunnantilaksi. Mikkeli 1998.

Haikonen, Iris – Teräväinen, Erkki: Kartanon mailla. Sätereitä ja rälssimiehiä. Porvoo 2006.

Hämynen, Tapio: Heinäveden historia I. Heinäveden historia vuoteen 1865. Joensuu 1986.

Immonen, Antti J. : Järvikylän kartano 1674–1974. Warkaus 1974.

Kalima, Eino: Sattumaa ja johdatusta. Porvoo 1962.

Kuosa, Kalle: Vapaussodan Invaliidien Liitto ry 1924–1987. Kuopio 1988.

Lappalainen, Pekka: Pieksämäen seudun historia I. Pieksämäki 1961.

Lappalainen, Pekka: Säämingin historia I:1. Pieksämäki 1970.

Lappalainen, Pekka: Säämingin historia I:2. Pieksämäki 1972.

Lönnrot, Elias: Vaeltaja eli muistelmia jalkamatkalta Hämeestä, Savosta ja Karjalasta 1828. (Elias Lönnrotin matkat I osa.) Helsinki 1902.

Manninen, Antero: Kangasniemen historia I. Pieksämäki 1953.

Mielonen, Asko: Heinäveden talonhaltijaluettelo. (Heinäveden historia vuoteen 1865.) Joensuu 1986.

Nikander, Gabriel ym: Herrgårdar i Finland III. Helsingfors 1929.

Nirkko-Leskelä, Tyyne: Esko Pekonen Leniuksen isäntä. Pieksämäki 2000.

Orro, Leena (toim.): Juvemmalle. Juhlakirja Juvan täyttäessä 550 vuotta. Juva 1922.

Pirinen, Kauko: Savon historia II:1. Rajamaakunta asutusliikkeen aikakautena 1543–1617. Pieksämäki 1982.

Poppius, Liisa: Juvan historia. Pieksämäki 1957.

Pulkkinen, Katri (toim.): Ristiinan Mieluan menneisyyttä. Mikkeli 1988.

Puntanen, Pia: Loukion hovi. Jyväskylä 1999.

Puntanen, Pia: Mannerheimin saappaanjäljillä. Mikkeli 1993.

Rantakylä, Juhani: Rantakylän historiasta. (Rantakylä ennen ja nyt.) Mikkeli 1989.

Sairilan seudun historiaa, perinnettä ja nykyaikaa. Moniste 1991.

Saloheimo, Veijo: Savon historia II:2. Savo suurvallan valjaissa 1617-1721. Jyväskylä 1990.

Salovaara, Kalevi: Ruhtinattaren tarina. Ruhtinatar Natalia-Lopenchin-Demidoffin elämän vaiheita 1886–1957. Mikkeli 1999.

Soininen, Arvo M. : Rantasalmen historia. Rantasalmi 1954.

Suomen maatilat. Tietokirja maamme keskikokoisista ja suurista maatiloista. IV osa. Mikkelin lääni. Porvoo 1932.

Suomenmaa. Maantieteellis-taloudellinen ja historiallinen tietokirja. VI. Mikkelin lääni. Helsinki 1924.

Suuri maatilakirja IV Kymen ja Mikkelin läänit. Kuopio 1965.

Taskinen, Terhi: Lampilan kartano vuosisatojen saatossa. Mikkelin Ammattikorkeakoulu, Liiketalouden instituutti 1996.

Tavaststjerna, K. A. : Lille Karl. Uusintapainos. Helsingfors 1962.

Tigerstedt, E. S. : Haapaniemi krigsskola, dess lärare och elever: anteckningar, handlingar, bref och matrikel. Helsingfors 1910.

Viikki, Raimo: Joroisten historia I. Säätyläispitäjän vaiheet esihistorialliselta ajalta kunnallisen itsehallinnon alkuun 1860-luvulla. Keuruu 2003.

50 vuotta Suur-Savon riistapoluilla. Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piiri ry 1954–2004. Teroprint Mikkeli 2004.

Wirilander, Hannele (toim.): Kuulin kerran kerrottava… Kotiseutumuistoja Tuukkalan – Porrassalmen – Kyyhkylän seudulta. Toinen korjattu painos. Mikkeli 2003.

Wirilander, Hannele: Kyyhkylä kautta aikojen. Mikkeli 1997.

Wirilander, Hannele: Mikkelin pitäjän historia vuoteen 1865. Mikkeli 1982.

Wirilander, Hannele: Ristiinan historia I. Esihistoriasta vuoteen 1865. Pieksämäki 1989.

Wirilander, Kaarlo: Suomen armeijan upseeristo ja aliupseeristo 1718–1810. Virkatalonhaltijain luettelo. Helsinki 1953.

Åström, Anna-Maria: ’Sockenboarne’. Herrgårdskultur i Savolax 1790-1850. Helsingfors 1993.

 


 

Lisää kirjallisuutta Etelä-Savon kartanoista
Mikkelin kaupunginkirjasto – Etelä-Savon maakuntakirjaston kokoelmista:

Chapelle, Gun De La
Kartanoruokia / [julkaisija:] Finlands Svenska Marthaförbund ; Teksti: Gun De La Chapelle ; - Porvoo ; Helsinki ; Juva : Wsoy, 1993 Wehmaan kartano, Juva ss. 35-40

Fieandt, Kai von
Perhekohtaloita sadan vuoden takaa / Kai von Fieandt. - [Oulu] : Pohjoinen, 1988
Kylälahden kartano, Ristiina

Gardberg, C. J.
Kivestä ja puusta : Suomen linnoja, kartanoita ja kirkkoja / C. J. Gardberg ; Helsingissä : Otava, 2002. 2 sivua Joroisten Frugårdin kartanosta

Gardberg, C. J.
Suomen kartanoita / C. J. Gardberg. - [Hki] : Otava, 1989
2 aukeamaa Joroisten Frugårdin kartanosta

Grotenfelt, Nils G.
En berättelse från Savolax / Nils G. Grotenfelt. - [Helsingfors] : Söderström, 1994
Wehmaan kartano, Juva

Grotenfelt, N. Karl
Joroisten Järvikylän kartano 1541-1928 / kirjoitti N. Karl Grotenfelt ;. - Mikkelissä : Mikkelin uusi kirjapaino, 1928.

Grotenfelt, N. Karl
Järvikylä gods i Jorois 1541-1928 / N. Karl Grotenfelt. - St. Michel : Mikkelin uusi kirjapaino, 1928

Grotenfelt, Nils G.
Takaisin Wehmaan kartanoon : herraskartano sodan varjossa / Nils Gustav Grotenfelt - Helsinki : WSOY, 2003

Harvilahti, Anja
Valkoisen kaapin tarinoita / Anja Harvilahti. - Helsingissä : Otava, 2002
Inkilän kartano, Juva

Herrgårdar
Herrgårdar i Finland. - Helsingfors : Söderström & co. förlagsaktiebolag. Etelä-Savoa käsittelevä viides osa kirjasta Herrgårdar i Finland, 192? Örnevikin kartano, Paajalan kartano, Järvikylän kartano, Frugårdin kartano, Joroinen
Wehmaan kartano, Juva

Hovi, Toivo = Kettunen, Lauri
Nuoren Uki-Jysyn oloa ja elämää ; Muita kertoelmia menneiltä ajoilta. Toivo Hovi. Helsinki : Taikajousi, 1962
Koskenhovin kartano, Joroinen

Iltanen, Jussi
Kartanot / Jussi Iltanen. - [Helsinki] : Karttakeskus, 2008
Anttolan hovista 1 sivu

Katsaus
Katsaus Anttolan Hovin historiaan. - [S.n.] : [S.l.], [199-?]. Anttolakokoelman kappaleessa lisäsivuja Anttolan Hovin historiasta.

Koskinen, Riitta
Säätyläiskoti Suomessa : sisustuksia, historiaa ja tapakulttuuria 1700-luvulta / Riitta Koskinen ; - Helsinki : WSOY, 2003 14 s. Frugårdin kartanosta

Kuulin
Kuulin kerran kerrottavan ... : Kotiseutumuistoja Tuukkalan - Porrassalmen - Kyyhkylän seudulta / [Osmo Pekonen ... Et Al.]; [koonnut: Hannele Wirilander]. - [Mikkeli] : Kyyhkylän tuki- ja perinneyhdistys, 1999.
Kyyhkylän kartano, Mikkeli

Linnoista
Linnoista lähiöihin: rakennetut kulttuuriympäristöt Suomessa / toimittanut Pinja Metsäranta. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Museovirasto, 2010
Joroisten kartanoista yksi aukeama

Marja-Leena = Annikki Arni
Muistat sie viel? ; Marja-Leena. - [Helsinki] : Mantere, 1963 Puntalan kartano, Ristiina

Mäkeläinen, Eva-Christina
Säätyläisten seuraelämä ja tapakulttuuri 1700-luvun jälkipuoliskolla Turussa, Viaporissa ja Savon kartanoalueella. - Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1972 kartanot Juva, Rantasalmi, Joroinen

Roponen, Jorma
Järvenpään mylly : 200 vuotta juvalaista myllyhistoriaa / Jorma Roponen. - [Nurmijärvi] : [J. Roponen], 1999
Wehmaan kartano, Myllyt Wehmaan Hovin aikana 1861-1961 ss. 24-45

Stenius, Lisbeth, 1914-
Oss människor emellan / Lisbeth Stenius. - [Esbo] : Schildt, 1994 Kohteet: Grotenfelt (Suku) ; Stenius, Lisbeth ; Villa lante
Järvikylän kartano, Joroinen

Vitsiälän
Vitsiälän alueen perinnekirja / [kirjoittaneet: Eero Heinikainen ... et al.]. - [Vitsiälä] : [Vitsiälän] kylätoimikunta, 1986. Löydön kartano, Puntalan kartano, Ristiina

Åström, Anna-Maria
Torpare och statare : gårdsorganisation och lönesystem på Frugård i Jorois / Anna-Maria Åström. - [Helsinki] : [Helsingin yliopisto, kansatieteen laitos], 1980 (, pain. [1981cm. - (Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen tutkimuksia, ISSN 0357-7252 ; n:o 8) Pro gradu -työ
Frugård, Joroinen