Kirjastojen aineistotietokantoja

 • Kaakkuri - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Mikkelin yliopistokeskuksen ja Tietokeskus Vellamon kokoelmahaku.

 • Finna.fi - Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistoja.

Artikkelitietokantoja

 • Arto- Kotimaisten tieteellisten ja ammattilehtien artikkeliviitteet löytyvät Finna.fi-palvelusta. 

 • Google Scholar - Tieteellisten artikkelien hakukone, joka löytää sekä vapaasti verkossa että käyttäjätunnusten takana olevia artikkeleita.

E-lehtiä

 • ePress / sanomalehdet

  TOIMII KIRJASTOISSA. Kotimaisia sanomalehtiä digitaalisina näköislehtinä. Palvelussa on mukana paikallislehtiä, kuten Kuhmolainen, suurempia lehtiä kuten Helsingin Sanomat, Turun sanomat ja Hufvudstadsbladet. Lehdet ilmestyvät palveluun heti tuoreeltaan ja lehtiarkisto on käytettävissä kahden vuoden ajalta.

 • ePress / aikakauslehdet 

  TOIMII KIRJASTOKORTILLA JA TUNNUSLUVULLA. Kotimaisia lehtiä digitaalisina näköislehtinä. 

 • PressReader 

  TOIMII KIRJASTOKORTILLA JA TUNNUSLUVULLA. Sanoma- ja aikakauslehtiä heti tuoreeltaan eri puolilta maailmaa: yli 7000 lehteä 100 maasta ja noin 60 eri kielellä.

 • Online newspapers

  Eri maissa ilmestyvien sanomalehtien verkkoversioita. Tarjolla on tuhansia verkkolehtiä, joita voi etsiä maanosittain sekä maan mukaan.

 • Journal.fi

  Kotimaisia tieteellisiä lehtiä ja vuosikirjoja. Palvelua ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta. Artikkelit ovat avoimesti saatavilla, tosin osa niistä tulee luettavaksi viiveellä.

E-kirjoja ja -sanakirjoja

 • Kirjastot.fi-palvelun e-kirjasto

  Yleisten kirjastojen e-kirjakokoelmat ja vapaasti käytettäviä e-kirjoja. Kirjastojen e-kirjojen käyttö edellyttää ko. kirjaston asiakkuutta.

 • Redfox Pro

  TOIMII TUNNUKSILLA. Suomen suurin sanakirja, joka sisältää yli 24,1 miljoonaa hakusanaa, 41 kieltä ja 23 miljoonan lauseparin käännösmuistin. Mukana myös kieltenopetusmateriaaleja ja kielioppiaineistoja kahdeksalla eri kielellä. Etäkäyttö on mahdollista kirjastosta saatavilla tunnuksilla.

 • Kielitoimiston sanakirja

  Kotimaisten kielten keskuksessa laadittu suomen yleiskielen sanakirja. Sanakirjassa on yli 100 000 hakusanaa.

Musiikkiaineistoja ja elokuvia

 • Naxos Music Library

  TOIMII KIRJASTOKORTILLA. Kuuntelupalvelu, joka sisältää klassisen musiikin CD-levytyksiä yli 100 000 nimekettä. Mukana myös muuta musiikkia. Tietoa Naxoksen käytöstä ohjesivulla.

 • Naxos Music Library Jazz

  TOIMII KIRJASTOKORTILLA. Kuuntelupalvelu, joka sisältää jazz-musiikin CD-levytyksiä yli 17 000 nimekettä. Tietoa Naxoksen käytöstä ohjesivulla.

 • Viola

  Suomen kansallisdiskografia ja nuottiaineiston kansallisbibliografia. Sisältää tiedot kotimaisista äänitteistä ja nuoteista. Löytyy kansalliskirjasto.finna.fi-palvelusta.

 • Fono.fi

  Tietoja Yleisradion äänilevystöön vuodesta 1974 lähtien hankituista äänilevyistä. Mukana myös vanhempaa aineistoa.

 • Musiikkikirjastot.fi

  Musiikkikirjastojen vinkkejä, tapahtumia ja ajankohtaisia uutisia sekä linkkejä musiikin tiedonhakukanaviin, sisältöhin ja muihin verkkopalveluihin.

 • Elonet

  Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) elokuvatietokanta, josta löytyy Suomen kansallisfilmografia sekä tiedot Suomessa esitetyistä elokuvista. Yli 200 elokuvaa on myös katsottavissa palvelussa.

Digitaalisia kokotekstiaineistoja

 • Doria

  Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto, jossa on usean organisaation tuottamaa sisältöä, mm. Tilastokeskuksen julkaisuja ja opinnäytetöitä.

 • Theseus

  Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa.

Muita tietokantoja

 • Duodecim - Terveyskirjasto

  Sitra, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Raha-automaattiyhdistys tarjoavat Terveyskirjaston kaikkein suomalaisten käyttöön

 • Fennica

  Suomen kansallisbibliografia. Sisältää tiedot Suomessa ilmestyneestä ja suomeksi julkaistusta kirjallisuudesta. Löytyy kansalliskirjasto.finna.fi-palvelusta.

 • Finlex

  Oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton internet-palvelu.

 • Mikkelin SeutuWiki

  Kulttuuriperintöhankkeen, museon ja kirjaston seututietoa sisältävä ja jatkuvasti täydentyvä sivusto.

Tiedonhaun apuvälineitä

 • Kirjastot.fi 

  Väylä kaikkiin kirjastopalveluihin. Sisältää mm. tiedonhakupalveluita sekä kirjallisuuden, musiikin, lasten ja nuorten verkkopalveluita.

 • Makupalat- aiheenmukainen verkkotiedon hakemisto.

 • YKL / Finto - Yleisten kirjastojen luokitus.

 • UDK - Yleinen kymmenluokitus, joka on käytössä mm. Fennica-tieokannassa.

 • YSO / Finto - Yleinen suomalainen ontologia eli asiasanasto, joka tuo esiin käsitteiden välisiä suhteita. Sisältää yleiskäsitteitä ja musiikin käsitteitä. 

 • KAUNO/ Finto - Fiktiivisen aineiston ontologia, eli asiasanasto, jolla kuvaillaan kaunokirjallisuutta.