Liikkuvat kirjastopalvelut

Mikkelissä lakkautettiin valtuuston päätöksellä kolme kirjastoa vuonna 2020. Liikkuvat kirjastopalvelut eivät ole perinteistä kirjastoautopalvelua eivätkä voi korvata lakkautettuja kirjastoja täysimääräisesti.

Tarkoituksena on tuoda kirjastopalveluja erityisesti alueen kouluille, päiväkodeille ja niille asukkaille, joiden on esimerkiksi iän tuomien esteiden vuoksi hankala siirtyä pääkirjaston asiakkaiksi.

Kirjaston liikkuvat palvelut aloittavat säännöllisen toimintansa viikolla 35. Syksyn viimeinen toimintaviikko on viikko 51. Koulujen syyslomaviikolla eli viikolla 43 ei ole toimintaa. Aikataulu on nähtävillä täällä (pdf)

Koronaviruspandemiasta aiheutuvat turvallisuusvaatimukset otetaan huomioon toiminnan järjestämisessä.

Pop up -kirjastot, satutunnit, sanataidepajat ja kirjavinkkaukset

Toiminta kiertää neljän viikon toistuvissa sykleissä aikataulun mukaisesti. Tärkeä osa toimintaa on lakkautettujen kirjastojen alueilla säännöllisesti pidettävät pop up –kirjastot, jotka toteutetaan seuraavasti:

  • Kalevankangas: alakoulu 1 krt/kk, yläkoulu 1 krt/kk (Kalevankankaan koululla)
  • Rantakylä: alakoulu 1 krt/kk, yläkoulu 1 krt/kk (Rantakylän koulu)
  • Lähemäki: alakoulut 2 krt/kk (Paukkulassa)
  • Kaikille avoimet pop up -kirjastot, joiden painotus on aikuisasiakkaissa, toteutetaan 2 krt/kk Rantakylässä Rantakeitaassa ja 2 krt/kk Lähemäellä Paukkulassa. Toinen pop upeista on auki illalla klo 19 saakka.
  • Kouluilla toteutettavat pop up –kirjastot ovat avoimia kaikille, mutta mukana kulkevan aineiston koon rajallisuuden vuoksi ne ovat painottuneita lasten- ja nuortenkirjallisuuteen.

Pop up –kirjastojen lisäksi muuta säännöllisesti toteutuvaa toimintaa ovat esimerkiksi satutunnit, sanataidepajat ja kirjavinkkaukset. Näitä toteutetaan muualla kuin perinteisissä kirjastojen tiloissa yhteistyössä eri toimijoiden kuten järjestöjen, päiväkotien ja vanhuspalvelujen kanssa. Näiden ennalta sovittujen ja säännöllisten tapahtumien lisäksi toimintaa voidaan viedä myös muualle, esimerkiksi erilaisiin kertaluonteisiin tapahtumiin muiden tapahtumien yhteydessä, esimerkiksi markkinoilla tai messuilla, tai voidaan tehdä sovittaessa käyntejä esimerkiksi työpaikoilla, järjestöissä, urheiluseuroissa ja muissa toimintayhteisöissä.

Kirjakassit, lukuneuvontapalvelu ja jättitabletti e-lehtien lukemiseen

Tärkeä osa liikkuvien kirjastopalvelujen toimintaa ovat myös kouluille tilattavat kirjakassit ja syksyllä aloitettava lukuneuvontapalvelu, jonka avulla asiakkaat voivat tilata kirjastolta lukusuosituksia ja halutessaan myös kirjakasseja. Uutena lehtienlukumahdollisuutena on Rantakeitaaseen tuleva jättitabletti, jonka avulla voi lukea sähköisiä sanoma- ja aikakauslehtiä eMagz- ja ePress-palvelujen kautta. Lehtienlukutabletti on käytettävissä Rantakeitaan ollessa auki.

Henkilökunta, kokoelma ja auto

Liikkuvaan kirjastopalveluun siirtyi kaksi kirjaston palveluksessa olevaa kirjastonhoitajaa, jotka ovat suunnitelleet toiminnan ja koonneet kirjakokoelman.

Liikkuvien kirjastopalvelujen käyttämälle autolle haluttiin oma nimi, jotta autolle ja koko toiminnalle saadaan lisää näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Keväällä koulujen etätyöskentelyn aikana järjestettiin nimikilpailu kaikille Mikkelin peruskoululaisille. Vastauksia tuli runsaasti ja nimeksi valittiin Mirja. Nimen ehdottaja perusteli nimen olevan lyhenne sanoista “Mikkelin kirja-auto”.

Kouluyhteistyö

Kirjastopolun toteutuksessa liikkuvat palvelut hoitavat lakkautettujen kirjastojen alueen koulujen kolmannen luokan kirjavinkkaukset sekä kaikki seitsemännen luokan vinkkaukset etäyhteydellä, mikä mahdollistaa useiden luokkien yhtäaikaisen osallistumisen. Lisäksi kouluyhteistyön yhtenä painoalueena on erityisopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö.

Liikkuvien palvelujen alueen kouluissa on 2061 oppilasta ja 115 luokkaa.

Varhaiskasvatus

Päiväkotiryhmiä on alueella niin paljon, että jokaiselle ryhmälle ei voi joka vuosi tarjota omaa järjestettyä ohjelmaa, mutta ryhmät pyritään huomioimaan mahdollisimman tasapuolisesti. Kaikilla ryhmillä on mahdollisuus käydä kouluilla järjestetyissä pop up –kirjastoissa. Päiväkotien ohjelma sisältää sanataidetta satutuokioiden ja työpajojen muodossa.

Alueella on 20 päiväkotia ja muutama ryhmäperhepäiväkoti.

Aikuisille suunnattu toiminta

Liikkuvien palvelujen aikuistoiminnan erityisenä kohderyhmänä on alueen iäkkäämpi väestö, jolle lähikirjastokäynnin korvaaminen pääkirjastokäynnillä on haasteellista esimerkiksi liikuntarajoitteiden takia.

Toiminnallista kirjavinkkausta ja kirjallisuustuokioita järjestetään mahdollisuuksien ja epidemiatilanteen mukaan yhteistyössä Mikkelin Setlementti ry:n, Kiiskinmäen päiväkeskuksen ja seurakunnan kanssa. Kehitysvammaisten asumisyksikössä kokeillaan selkolukupiiriä aivan uutena toimintamuotona.

Tarkoituksena on saada pop up –kirjastoihin ja muihin tapahtumiin mukaan myös eri alojen asiantuntijoita. Esimerkkinä voidaan mainita erilaisten palvelujen tuottajat, jotka tulevat opastamaan digitaalisten palvelujensa käyttöä.

Erityisesti aikuisten lukuinnostamiseen on kehitteillä lukuneuvontapalvelu. Lukuneuvontapalvelussa asiakas voi pyytää sähköisesti tai paperilomakkeella kirjastoammattilaisilta omien toiveidensa mukaisia lukuvinkkejä ja kirjalistoja. Tarvittaessa näistä voidaan koota valmiiksi lainattava kirjakassi.

Lukuinnostamiseen panostetaan myös pop up –kirjastoissa, joissa on mahdollisuus henkilökohtaiseen lukuinnostamiseen ja kirjavinkkaamiseen. Pop upeissa on tärkeää sosiaalinen kohtaaminen ja asiakaslähtöinen palvelun toteutus.

Joustavuutta liikkuvilla palveluilla –hanke

Itä-Suomen AVI on myöntänyt Mikkelin seutukirjastolle rahoituksen Joustavuutta liikkuvilla palveluilla –hankkeeseen. Hankkeen tarkoitus on tukea ja kehittää liikkuvia palveluja sen käynnistysvaiheessa sekä luoda työkaluja osallistavaan palvelun kehitykseen.