Liikkuvat kirjastopalvelut

Liikkuva kirjastopalvelu on uusi palvelumuoto, jossa tuodaan kirjastoaineistoja ja kirjastoammatillista osaamista muualle kuin kirjastojen omiin tiloihin.

Tarkoituksena on mahdollistaa kirjastopalveluja erityisesti niiden alueiden asukkaille, kouluille ja päiväkodeille, joiden lähikirjasto on lakkautunut vuoden 2020 aikana. Liikkuvan kirjastopalvelun avulla vastataan kriittisimpiin palvelutarpeisiin, mutta ne eivät voi korvata lakkautettujen kirjastojen palveluja täysimääräisesti.

Kirjaston liikkuvat palvelut ovat aloittaneet säännöllisen toimintansa vuonna 2020 viikolla 35.

Kevään 2021 aikataulu on nähtävillä täällä (pdf).

Huom! Alkuvuoden kierrokset on peruttu koronatilanteen vuoksi toistaiseksi. Myöskään koulujen lomaviikolla 1.-7.3.2021 ei ole toimintaa.

Koronaviruspandemiasta aiheutuvat turvallisuusvaatimukset otetaan huomioon toiminnan järjestämisessä.

Pop up -kirjastot, satutunnit, sanataidepajat ja kirjavinkkaukset

Toiminta kiertää neljän viikon toistuvissa sykleissä aikataulun mukaisesti. Tärkeä osa toimintaa on lakkautettujen kirjastojen alueilla säännöllisesti pidettävät pop up –kirjastot, jotka toteutetaan seuraavasti:

  • Kalevankangas: alakoulu 1 krt/kk, yläkoulu 1 krt/kk (Kalevankankaan koululla)
  • Rantakylä: alakoulu 1 krt/kk, yläkoulu 1 krt/kk (Rantakylän koulu)
  • Lähemäki: alakoulut 2 krt/kk (Paukkulassa)
  • Kaikille avoimet pop up -kirjastot, joissa kirjavalikoiman painotus on aikuisasiakkaissa, toteutetaan 3 krt/kk Rantakylässä Rantakeitaassa ja 1 krt/kk Lähemäellä Paukkulassa.
  • Kouluilla toteutettavat pop up –kirjastot ovat avoimia kaikille, mutta mukana kulkevan aineistovalikoiman koon rajallisuuden vuoksi ne ovat painottuneita lasten- ja nuortenkirjallisuuteen.
  • Pop up -kirjastoissa on tarjolla 400 – 500 niteen vaihtuva valikoima.

Pop up –kirjastojen lisäksi muuta säännöllisesti toteutuvaa toimintaa ovat esimerkiksi satutunnit, sanataidepajat ja kirjavinkkaukset. Näitä toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kuten järjestöjen, päiväkotien ja vanhuspalvelujen kanssa. Lisäksi toimintaa voidaan viedä erilaisiin tapahtumiin kuten esimerkiksi markkinoille tai messuille, tai sopia käynneistä eri yhteisöjen kanssa (työpaikat ja erilaiset yhdistykset ja seurat).

Kirjakassit, lukuneuvontapalvelu ja jättitabletti e-lehtien lukemiseen

Tärkeä osa liikkuvien kirjastopalvelujen toimintaa ovat myös koululuokille toimitettavat kirjakassit sekä verkossa myöhemmin syksyllä starttaava lukuneuvontapalvelu. Lukuneuvontapalvelun avulla asiakkaat voivat tilata kirjastolta lukusuosituksia ja halutessaan myös kirjakasseja. Samoin myöhemmin syksyllä tulee uusi lehtienlukumahdollisuus Rantakeitaaseen, kun sinne sijoitetaan jättitabletti, jolla voi lukea sähköisiä sanoma- ja aikakauslehtiä eMagz- ja ePress-palvelujen kautta. Lehtienlukutabletti tulee olemaan käytettävissä Rantakeitaan ollessa avoinna.

Henkilökunta, kokoelma ja auto

Liikkuvaan kirjastopalveluun siirtyi kaksi kirjaston palveluksessa olevaa kirjastonhoitajaa, jotka ovat suunnitelleet toiminnan ja koonneet kirjakokoelman.

Liikkuvien kirjastopalvelujen käyttämälle autolle haluttiin oma nimi, jotta autolle ja toiminnalle saadaan lisää näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Keväällä koulujen etätyöskentelyn aikana järjestettiin nimikilpailu kaikille Mikkelin peruskoululaisille. Vastauksia tuli runsaasti ja nimeksi valittiin Mirja. Nimen ehdottaja perusteli nimen olevan lyhenne sanoista “Mikkelin kirja-auto”.

Kouluyhteistyö

Kirjastopolun toteutuksessa liikkuvat palvelut hoitavat lakkautettujen kirjastojen alueen koulujen kolmannen luokan kirjavinkkaukset sekä kaikki seitsemännen luokan vinkkaukset etäyhteydellä, mikä mahdollistaa useiden luokkien yhtäaikaisen osallistumisen. Lisäksi kouluyhteistyön yhtenä painopistealueena on erityisopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö.

Liikkuvien palvelujen alueen kouluissa on 2061 oppilasta ja 115 luokkaa.

Varhaiskasvatus

Päiväkotiryhmiä on alueella niin paljon, että jokaiselle ryhmälle ei voi joka vuosi tarjota omaa järjestettyä ohjelmaa, mutta ryhmät pyritään huomioimaan mahdollisimman tasapuolisesti. Kaikilla ryhmillä on mahdollisuus käydä kouluilla järjestetyissä pop up –kirjastoissa. Päiväkotien ohjelma sisältää sanataidetta satutuokioiden ja työpajojen muodossa.

Alueella on 20 päiväkotia ja muutama ryhmäperhepäiväkoti.

Aikuisille suunnattu toiminta

Liikkuvien palvelujen aikuisille suunnatun toiminnan erityisenä kohderyhmänä on alueen iäkkäämpi väestö.

Toiminnallista kirjavinkkausta ja kirjallisuustuokioita järjestetään mahdollisuuksien ja epidemiatilanteen mukaan yhteistyössä Mikkelin Setlementti ry:n, Kiiskinmäen päiväkeskuksen ja seurakunnan kanssa. Kehitysvammaisten asumisyksikössä kokeillaan selkolukupiiriä aivan uutena toimintamuotona.

Tarkoituksena on saada pop up –kirjastoihin ja muihin tapahtumiin mukaan myös eri alojen asiantuntijoita. Esimerkkinä voidaan mainita erilaisten palvelujen tuottajat, jotka tulevat opastamaan digitaalisten palvelujensa käyttöä.

Erityisesti aikuisten lukuinnostamiseen on kehitteillä lukuneuvontapalvelu. Lukuneuvontapalvelussa asiakas voi pyytää sähköisesti tai paperilomakkeella kirjastoammattilaisilta omien toiveidensa mukaisia lukuvinkkejä ja kirjalistoja. Tarvittaessa näistä voidaan koota valmiiksi lainattava kirjakassi.

Lukuinnostamiseen panostetaan myös pop up –kirjastoissa, joissa on mahdollisuus henkilökohtaiseen lukuinnostamiseen ja kirjavinkkaamiseen. Pop upeissa on tärkeää sosiaalinen kohtaaminen ja asiakaslähtöinen palvelun toteutus.

Joustavuutta liikkuvilla palveluilla –hanke

Itä-Suomen AVI on myöntänyt Mikkelin seutukirjastolle rahoituksen Joustavuutta liikkuvilla palveluilla –hankkeeseen. Hankkeen tarkoitus on tukea ja kehittää liikkuvia palveluja sen käynnistysvaiheessa sekä luoda työkaluja osallistavaan palvelun kehitykseen.