Information for immigrants

Kirjastosta

Kirjasto on paikka, jonne kaikki ovat tervetulleita.

Kirjastossa voit viettää aikaa, lukea kirjoja ja tavata ystäviä.

Voit myös lainata kirjoja ja viedä ne kotiin. Tarvitset kirjastokortin, jotta voit lainata kirjoja.

Kirjaston käyttö on ilmaista.

Kirjastossa on:

 • kirjoja
 • äänikirjoja
 • sanomalehtiä
 • aikakauslehtiä
 • elokuvia
 • musiikkia
 • nuotteja
 • soittimia
 • konsolipelejä (esimerkiksi Playstation, Xbox ja Nintendo -pelejä)
 • lautapelejä, joita voit pelata kirjastossa
 • erilaisia lainattavia esineitä (esimerkiksi pora, neulepuikot ja koripallo)

Kirjastokortti

Tarvitset kirjastokortin silloin, kun haluat lainata.

Saat kortin kirjaston työntekijältä. Korttia varten tarvitset esimerkiksi passin tai vastaanottokeskuksen henkilökortin.

Kirjastokortti on henkilökohtainen, älä anna muiden käyttää sitä.

Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen. Jos kirjastokorttisi katoaa tai menee rikki, uusi kortti maksaa kaksi euroa.

Jos kirjastokorttisi katoaa, kerro kirjastoon siitä mahdollisimman pian.

Laina-aika

Kun lainaat, saat eräpäiväkuitin.

Kuitissa näkyy päivämäärä, jolloin sinun pitää palauttaa lainasi.

Laina-aika, eli se kuinka kauan saat pitää lainoja itselläsi, on yleensä neljä viikkoa.

Joskus laina-aika voi olla lyhyempi, esimerkiksi elokuvat saat pitää itselläsi kaksi viikkoa.

Tarkista aina kuitista, kuinka kauan laina-aika on.

Jos palautat lainasi myöhässä, joudut maksamaan myöhästymismaksun.

Jos tarvitset lainojasi vielä eräpäivän jälkeen, voit pyytää kirjaston työntekijää uusimaan lainat.

Lue lisää kirjaston käyttämisestä täältä.

About the library

Library is a place, where everybody are welcome.

In the library you can spend time, read books and meet friends.

You can also loan books and take them home. You will need a library card to loan books.

Using the library is free of charge.

In the library there are:

 • books
 • audiobooks
 • newspapers
 • magazines
 • movies
 • music
 • sheet music
 • instruments
 • consolegames (for example Playstation, Xbox and Nintendo -games)
 • board games, which you can play in the library
 • different objects to loan (for example a drill, knitting needles and basketball)

Library card

You will need a library card, when you want to loan.

You will get a library card from library's staff. For the card you will need for example a passport or an identity card from the reception centre.

The library card is personal, don't let other people use it.
The first library card is free of charge. If you lose your library card or it gets broken, a new card will cost two euros.

If you lose your library card, please tell the library about it as soon as possible.

Loan period

When you loan, you will get a loan receipt.

In the receipt there's a date, when you have to return your loans.

Loan period, the time you can keep your loans to yourself, is usually four weeks.

Sometimes the loan period can be shorter, for example movies you can keep to yourself for two weeks.

Always check the receipt, how long the loan period is.

If you return your loans late, you will have to pay a late fee.

If you need your loans after the return date, you can ask library's staff to renew your loans.

Read more about using the library from here.