Maakuntakokoelma - kotiseutukokoelma

Historiaa

Mikkelin seutukirjastossa on kerätty kotiseutukokoelmaa vuodesta 1937. Kokoelma rajoittui aluksi Mikkeliä ja sen välitöntä ympäristöä käsittelevään aineistoon. Vuonna 1974 alkaneen maakuntakirjastotehtävän myötä keruualueeksi tuli koko silloinen Mikkelin lääni. (Kappale mikkeliläistä kirjastohistoriaa 1984, s. 46.) Maakuntakirjastotehtävän aikana 1974-2017 maakuntakokoelman keruualue käsitti 14 eteläsavolaista kuntaa, jotka ovat Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava sekä Itä-Hämeen puolelta Hartolan, Sysmän ja Heinolan.

Vanhinta aineistoa Mikkelin pääkirjastossa sijaitsevassa kotiseutukokoelmassa edustavat "Mikkelin kaupunnin porvarien kirjastosta" säilyneet teokset, joita ei lainata. Tämä kokoelma, samoin kuin kotiseutukirjailijoiden käsikirjoitukset, on sijoitettu pääkirjaston arkistoon. Pääosa maakuntakokoelmasta sijaitsi pitkään erillisessä maakuntakokoelmahuoneessa pääkirjaston toisessa kerroksessa ja siellä oli esimerkiksi vuonna 2013 noin 9.200 nidettä. Varastoon on sijoitettu noin 2.000 kotiseutukokoelmaan kuuluvaa nidettä. Aineistot ovat pääosin lainattavissa. Ei-lainattavia ovat mm. pienpainatteet (esimerkiksi erilaiset esitteet, monisteet ja lehtileikkeet), joita on myös koottu kotiseutukokoelmaan, sekä Outsider-kokoelma.

Kokoelman rakenne

Kokoelmassa on

  • Mikkeliä käsittelevää aineistoa: kirjoja, lehtileikkeitä, pienpainatteita ja karttoja
  • mikkeliläisten kirjoittajien kaunokirjallisia tekstejä (pyritään hankkimaan kattavasti)
  • mikkeliläisten säveltäjien ja muusikoiden tekemää musiikkia: nuotteja, levyjä
  • sanomalehti Länsi-Savon vuosikerrat
  • Pääsääntöisesti kokoelma on lainattavissa. Poikkeuksen tekevät sellaiset teokset joita on kokoelmassa vain yksi kappale sekä koosteet (kansioidut lehtileikkeet ja pienpainatteet) ja erikoiskokoelmat (esimerkiksi Adelheid Laron Ex-Libris-kokoelma). Yksittäiskappaleita, koosteita tai erikoiskokoelmia ei lähetetä kauko- tai seutulainaksi.

Maakuntakirjastotehtävän lakkauttamisen myötä nykyinen keruualue on Mikkeli (sekä siihen kuntaliitosten myötä liittyneet ennen itsenäiset kunnat Ristiina, Anttola, Haukivuori ja Suomenniemi). Keruualue määrittää myös säilytysaluetta (käytäntö viedään takautuvasti vanhempaan kokoelmaan). Kaupungin omia julkaisuja otetaan kokoelmaan vain valikoiden, koska kaupungin keskusarkistossa ne säilytetään pysyvästi. Uutta aineistoa saadaan ostamalla ja lahjoituksina.

Kotiseutuhenkilö on asunut alueella vähintään noin kymmenen vuotta tai on aktiivinen toimija alueella. Kotiseutuyhteisö on perustettu alueella ja on toiminut siellä tai se on perustettu muualla kotiseutuaatteen pohjalta.

Kotiseutuaineistoa voi jäädä hankkimatta, sillä aina tieto sen ilmestymisestä ei kantaudu kirjastoon. Joitakin julkaisuja on voitu painaa vain pieni määrä, jolloin painos saattaa loppua ennen kirjaston tilausta. Jotkut julkaisut voivat olla tarkoitettuja pelkästään suvun tai muun yhteisön käyttöön. Lahjoituksia otetaan mielellään vastaan sekä yksityishenkilöiltä että yhteisöiltä.

Aineistokohtaiset periaatteet

Kaunokirjallisuus

Kaunokirjallisuus, joka liittyy Mikkeliin joko tekijänsä tai sisältönsä kautta. Tekijä voi olla kirjoittaja, kuvittaja tai valokuvaaja. Alueella lyhyen aikaa asuvalta otetaan kokoelmaan vain asumisaikana julkaistu tuotanto. Kotiseutuhenkilön kääntämiä teoksia ei hankita ellei kyseessä ole alueen murteelle tehty käännös. Omakustanteet hankitaan. Aforismi- ja pilapiirroskokoelmat hankitaan kuten kaunokirjallisuus

Tietokirjallisuus

Tietokirjallisuus, joka liittyy Mikkeliin sisältönsä kautta. Jos julkaisu liittyy alueeseen vain tekijänsä kautta, sitä ei hankita kokoelmaan. Alueen kotiseutuhenkilöitä käsittelevä kirjallisuus hankitaan, myös käännöskirjallisuus. Pääperiaate on että koko teoksen tulee käsitellä aluetta. Paikallisen valokuvaajan tai kuvataiteilijan kirja jossa on hänen teoksiaan rinnastetaan kaunokirjallisuuteen.

Lehdet

Alueella ilmestyvät sanoma- ja aikakauslehdet, myös järjestöjen ja yritysten sisäisiä tiedotuslehtiä sen mukaan miten niistä saadaan tieto.

Kartat

Aluetta kuvaavat maantieteelliset, historialliset, vesistö- ja maaperäkartat. Osa kartoista sijoitetaan ensin käsikirjastoon, mistä ne siirretään joko kartan vanhentumisen tai uuden painoksen ilmestymisen johdosta kotiseutukokoelmaan.

Pienpainatteet, julisteet

Kirjastoon toimitettuja paikallisten laitosten, yritysten ja yhdistysten toimintaan liittyviä julkaisuja, kuten vuosikertomuksia, puhelinluetteloita, oppaita, jäsenluetteloita, ohjelmia, näyttelyluetteloita, hinnastoja, esitteitä, aikatauluja, kalentereita, koulutusmateriaalia jne.

Musiikki

Esittäjä, säveltäjä, sanoittaja tai sovittaja on kotiseutuhenkilö. Musiikkia hankitaan äänitteinä ja nuotteina.

Jos kotiseutuhenkilö ei asu eikä ole asunut keräysalueella, valitaan häneltä kokoelmaan vain sellaisia teoksia, jotka liittyvät alueeseen sisältönsä perusteella tai jotka on tehty yhteistyössä alueella asuvien henkilöiden tai alueen yhteisöjen kanssa.

Videot ja DVD–levyt

Kotiseutuhenkilö on ohjaaja, käsikirjoittaja tai pääesiintyjä tai sisältö liittyy alueeseen.

Elokuvat

valitaan kirjastoille myynnissä olevasta aineistosta tekijänoikeussyistä. Myös elokuvatallenteet voidaan lahjoittaa muualle arkistoitavaksi tallennemuotojen poistuessa käytöstä tai tallenteiden vaurioitumisen uhatessa.

Mikrofilmit ja mikrokortit

Kotiseutukokoelmassa on mikrofilmeinä alueella ilmestyneiden lehtien vuosikertoja. Mikrofilmattujen lehtien luettelon löydät täältä

Kotiseutukokoelmassa on myös käsikirjoituksia ja opinnäytetöitä. Otetaan kokoelmaan kirjastoon toimitettuina ja jos tekijäkriteerit muuten täyttyvät.

Järjestys ja luettelointi

Aineisto on luetteloitu kirjaston tietokantaan ja järjestetty yleisen kymmenluokituksen mukaisesti.

Asiakaspalvelu ja kokoelman hoito

Kotiseutukokoelman aineisto on pääsääntöisesti lainattavaa. Poikkeuksen tekevät käsikirjoitukset, yksittäiskappaleet ja eheät kokoelmat. Näiden ei-lainattavuus näkyy verkkokirjastossa kunkin aineiston tiedoissa.

Alueella ilmestyvät sanoma- ja paikallislehdet on sijoitettu pääkirjastossa lehtilukusaliin ja lehtivarastoon. Aineistoa on sekä avokokoelmassa, että varastotiloissa.

Seutukirjastoissa (Hirvensalmi, Pertunmaa ja Puumala) on omat kotiseutukokoelmansa.

Kotiseutukokoelman kartuttamisen ongelmakohtana on, etteivät pienilevikkisten teosten tekijät aina tarjoa teoksiaan kirjastoon, eikä niistä välttämättä tule tietoa muutakaan kautta. Hankintatoiveita otetaan mielellään vastaan, ota yhteyttä sähköpostitse kirjasto@sivistys.mikkeli.fi.