Kirjastorinki

KIRJASTOPALVELUA KOTIIN LIIKUNTAESTEISILLE 

Kirjastorinki on lii­kuntaesteisille tarkoitettu palvelu, jota hoitaa Mikkelin Setlementti ry.  Kirjastoringin työntekijä hoitaa asiakkaiden kirjojen, äänikirjojen ja muiden tallenteiden lainauksen ja palautuksen toiveiden mukaisesti. 

Uudet asiakkaat ilmoittautuvat ­­Mikkelin Setlementti ry:lle (puh. 050 524 9022). 

Lainaus tapahtuu asiakkaan kirjastokortilla, jota säilytetään – ellei muuta sovita – kirjastossa.  Asiakkaan tietoi­hin lainaajarekiste­riin merkitään hä­nen avus­ta­jansa nimi ja yhteystie­dot.

Avustajan on osoitettava henkilöllisyytensä lainaustapahtuman yhteydessä.

Kirjastoringin asiakkaille lainatun aineiston laina-ajat ovat kirjas­ton kulloisenkin käytännön mu­kai­set. Avustajat huo­lehtivat aineiston palaut­tami­sesta. Lainoja voidaan uusia myös puhelimitse.  

Kirjas­to ei peri Kirjastoringin asiakkaalle lainatusta ai­neis­tosta myöhäs­tymis­maksu­ja.

Asiakas korvaa kadonneen tai turmeltuneen ain­eiston kirjaston käyttösääntöjen mukaisesti.

Yhteyshenkilönä kirjastossa palvelupäällikkö  Markku Kesti, puh.  040 688 6951.