Nuorten vaikuttamisteot

Ideapaja ja projekti esim. 9. luokkien yhteiskuntaopin kurssille, oppilaskunnan hallitukselle tai nuorisovaltuustolle. Tehdään open/ohjaajan johdolla omissa tiloissa, kirjasto toimii tilana ja kumppanina resurssien mukaan. 

Valitse asia, johon haluat vaikuttaa
Mieti vaikuttamisteko
Toteuta ja julkaise
Raportoi ja arvioi

1. Mieti, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä, mitä haluaisit muuttaa ja minkä asioiden puolesta olet valmis tekemään jotain. Millaisia tekoja ja valintoja teet jo nyt? 

Tutustu erilaisiin nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksiin  

Tutustu siihen, millaisia vaikuttamistekoja muualla on tehty kouluissa, nuorisotiloilla, harrastus- tai aktivistiryhmissä. Esim.

2. Kun aihe on selvillä ja rajattu, ideoi vaikuttamisteko 

Rajaa ja valitse kohderyhmä (lähipiiri, oma luokka/ryhmä, oma koulu, oma kaupunginosa/asuinalue, koko asuinkunta, Suomi…)

Mieti, mitä teon toteuttamiseen tarvitaan (aikuisten apu, materiaalit, aika, raha…)

Valitse toteutustapa

Laadi vaikuttamisteon resepti (lataa pohja tästä). Mieti jo tässä vaiheessa, miten teko raportoidaan ja miten sen voisi esittää kuvina, videona, tekstinä tai muuten. Miten kirjasto voi toimia esittämisen tilana?

3. Tee vaikuttamisen teko ja raportoi se 

4. Jaa tuotos/raportti/kuva/video/esitys, muista kirjasto tilana: someen, screenille, seinälle… 

Lisää materiaaleja vaikuttamisen ja osallistumisen lisäämiseen