Äänet kuuluviin! Kirjastosta keskustelevan demokratian kohtaamispaikka

Kirjastosta kansanvallan kohtaamispaikka -hankkeella tavoitellaan kirjaston kehittämistä keskustelevan demokratian kohtaamispaikaksi ja kohtaamispaikkatoiminnan käynnistämistä. Tavoitteena on tarjota foorumi ja kehittää asukkaiden vaikuttamisvalmiuksia lisäämällä heidän tietämystään erilaisista tiedonsaanti- ja vaikuttamiskanavista sekä rakentavan keskustelun pelisäännöistä. Hanke pyrkii yhteistyöhön erityisesti paikallisten demokratiaa ja osallisuutta edistävien tahojen kanssa.

Kirjaston yhteiskunnallinen rooli pohjaa Kirjastolakiin, jonka tavoitteena on mm. edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Lain mukaan kirjaston yhtenä tehtävänä on tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.   

 Miten nämä lain momentit näkyvät kirjaston arjessa ja toiminnassa?   

  • Aktiivisen kansalaisuuden ja kansalaistoiminnan tukeminen ja mahdollistaminen  
  • Osa toimijaverkostoa, yhdessä muiden kanssa  
  • Tila, matalan kynnyksen paikka 

Yhteiskunnallista vaikuttamista on hankkeessa pilotoitu mm. nuorten (koulut, oppilaskunnat, nuorisovaltuustot) sekä maahan muuttaneiden (maahanmuuttajaluokat, kansainväliset opiskelijat, kulttuurikeskus Mimosan kävijät, suomen kielen oppijat) kanssa.

Kohtaamispaikka-mallissa tartutaan jo olemassa olevaan ja ihmisten tuntemaan Kulttuurikahvila-ideaan, joka oli vuonna 2022 osa Kulttuurin unelmavuotta. Teemavuoden jälkeen tapahtumakonsepti jatkuu Äänet kuuluviin-otsikon alla. Äänet kuuluviin voi pitää sisällään esim. taide- ja kulttuuriaktivismia, päätöksenteosta tiedottamista, vaalipaneeleita, palautteenkeruun uudenlaisia muotoa, keskusteluja tai muuta kansalaistoimintaa.  

Äänet kuuluviin -kohtaamispaikkatoimintaa

10.11. Käsityöaktivismi

Lisätietoja käsityöaktivismista
Vinkkejä taideaktivismista opetukseen

käsityaktivismin tarvikepaketissa huopaa, lankoja ja neula

8.12. Kantaaottava sarjakuva

sarjakuvamainen kuva piirtäjästä  ja kissasta paperin äärellä ja lista hänelle tärkeistä asioista

Sarjakuvia eri aiheista Lumme-kirjastojen kokoelmissa:

Poliittisia ja yhteiskunnallisia sarjakuvia
Sarjakuvia naisten asemasta
Sarjakuvia sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisesta suuntautumisesta
Sarjakuvia mielenterveydestä

Verkkosarjakuva sosiaalisista innovaatioista

20.12. Pikkujoulu suomen kielen oppijoille

2023

11.1. Nuorten tulevaisuusajatuksia -ilta

12.1. Sitran megatrendit 2023 -tilaisuuden kisakatsomo