Organisaatio ja hallinto

Mikkelin seutukirjastossa työskentelee 43 työntekijää, joukossamme kirjastonhoitajia, informaatikko, kirjastovirkailijoita ja palveluvirkailijoita sekä kirjastoavustajia. Kirjastopalveluita kehitetään sisäisesti tiimeissä, jotka v. 2018 ovat

 • Aikuisten palvelut
 • Lasten ja nuorten palvelut
 • Verkkopalvelut ja uudet teknologiat
 • Palvelukehitys ja osallisuus
 • Tekniikka- ja logistiikkapalvelut
 • Asiointipistetiimi
 • Esimiestiimi

Kirjastopalvelut koostuu pää- ja lähikirjastoista. Lähikirjastomme sijaitsevat Otavassa, Anttolassa, Ristiinassa, Haukivuorella ja Suomenniemellä. Lisäksi Hirvensalmen, Puumalan ja Pertunmaan kunnat ostavat kirjastopalveluiden järjestämisen Mikkelin kaupungilta.

Luottamusmiesorganisaatiossa kirjaston asiat kuuluvat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätettäviksi. Sen puheenjohtaja on tällä hetkellä Jatta Juhola. Hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja Virpi Siekkinen. Lautakunnan päätökset ovat luettavissa internetissä.

Valtion ylimpänä hallintoviranomaisena yleisiä kirjastoja koskien toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö. Aluetasolla kirjaston toimintaa seuraa ja mm. hankerahoitusta myöntää Itä-Suomen aluehallintovirasto.

Kirjaston hallinnon yhteystiedot:

 • palvelupäällikkö (kokoelmat, koulutus) Pia Kontio 0447942464
 • palvelupäällikkö (asiakaspalveluvastaava sekä lähikirjastojen palvelut) Mari Haatainen 0447942467
 • palvelupäällikkö (seutukirjastot, verkkopalvelut, Lumme-yhteistyö) Pirjo Sapman 0447942468
 • palvelupäällikkö (pääkirjaston palvelut, hankkeet Katja Valjakka 0447942462

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi (at) mikkeli.fi