Hankkeet

Kirjasto kehittää palveluitaan ja osallistuu aktiivisesti ylimaakunnallisiin hankkeisiin. Päättyneiden hankkeiden raportit löytyvät tallennettuna kirjastojen hankerekisteriin. Lisätietoja päättyneistä hankkeista: hankevastaava Katja Valjakka, katja.valjakka@sivistys.mikkeli.fi. p.044 794 2462

Mikkelin seutukirjaston toteutetut ja käynnissä olevat hankkeet:

Käynnissä olevat hankkeet v.2018:

  • Digitaitoja siulle ja miulle
  • Muistojen kultaa
  • Itä-Suomen kirjastojen osaajat
  • E-Lumme
  • Kaikki mukaan Kirjastopolulle

Toteutetut hankkeet:

ERNOD (2015-2017)

Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoima valtakunnallinen ESR-hanke kehittää uusia digitaalisuutta hyödyntäviä ja soveltavia mediavaikuttamisen ja -kasvatuksen menetelmiä ja monialaisen yhteistyön muotoja nuorisoalan korkea-asteen oppilaitosten, erityisnuorille koulutusta tarjoavien toisen asteen oppilaitosten, kirjastoalan henkilöstön sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Mikkelin kaupunginkirjasto on hankkeessa osatoteuttajana.

Luovasti lisää lukutaitoja (2015-2016)

Hankkeen keskeisenä sisältönä on lisätä kirjastojen henkilökunnan osaamista mobiililaitteista, niiden ohjelmistoista ja mahdollisuuksista. Hankkeessa toteutetaan pilottiryhmiä, joihin osallistuu kirjaston ja nuorisotoimen ammattilaisia. Pilottiryhmät toteutetaan Mikkelin kirjastossa, ja niissä testataan erilaisia tapoja hyödyntää tablettitietokoneita digivinkkauksessa, kansalaisvaikuttamisessa, tulevaisuuskasvatuksessa ja sosiaalisessa kirjastotoiminnassa sekä luoda niihin toimintamalleja. Toteutusaikaa vuoden 2016 loppuun.

Kansalliset suositukset lukukoiratoimintaan kirjastossa (2015-2016)

Hankkeessa luotiin lukukoiratoiminnalle valtakunnallinen laatusuositus, jossa ohjeistetaan vakuutus- ja rokotusasiat sekä muut toiminnan periaatteet, esimerkiksi soveltuvuuden ja terveydentilan toteaminen.  Hankkeen toteutusaikaa vuoden 2016 loppuun.

Kirjastotäti tulee kylään (2016-2017)

Hankkeessa on tavoitteena löytää kustannustehokas malli tarjota hakeutuvia kirjastopalveluja tilanteessa, jossa kirjastoverkkoa harvennetaan ja kirjastoauto lakkautetaan. Hankkeen aikana tarkastellaan keinoja tehdä yhteistyötä esimerkiksi kylillä toimivien yhdistysten kanssa kirjaston saavutettavuuden parantamiseksi. Konkreettisia esimerkkejä toiminnasta voisivat olla esimerkiksi kirjastokaveri, liikkuva vinkkari, kirjastokyydit ja erilaiset etäyhteyden mahdollistamat toimintamuodot. Toteutusaikaa vuoden 2017 loppuun.

Kohti Kohaa (2015-2016)

Kohan vakiinnuttaminen laajasti käytössä olevaksi avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmäksi Suomen yleisissä kirjastoissa. Hankeaikaa vuoden 2016 loppuun.

Lukukiri täyttä 100a (2016-2017)

Maakunnallinen kirjastojen lukuhanke, jossa lukemisharrastusta pyritään edistämään erilaisin toiminnoin ja tilaisuuksin, tapahtumapaikkoina ja yhteistyökumppaneina kaikki Etelä-Savon yleiset kirjastot. Toteutusaikaa vuoden 2017 loppuun.

Sadut elämään (2015-2016)

Sadut elämään -hankkeella pyritään saamaan satutuntitoimintaa kaikkiin Mikkelin kaupunginkirjaston toimipisteisiin sekä kehittämään satutunneille uudenlaista sisältöä, joka palvelisi mediakasvatusta ja monilukutaito-opetusta.

Kuvakirjojen aihelistaus

Kirjasto ja uusi opetussuunnitelma – koulun ja kirjaston yhteistyö mediakasvatuksessa (2014-2015)

Hankkeen tavoitteena oli uudistaa kirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelma vastaamaan OPS2014-tavoitteita. Työ tehtiin yhteistyössä Mikkelin ops-prosessin kanssa ja tuloksena oli Mikkelin esi- ja perusopetuksen Kirjastopolku.

Yhdessä lukutaitoja tukemassa – Mikkelin kaupunginkirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelma

Etelä-Savon kirjastojen kokoelmapolitiikka (2014-2016)

Lumme-kirjastojen yhteinen kokoelmapolitiikkahanke käynnistyi vuodenvaihteessa 2015. Varsinainen hankeaika kesti puoli vuotta, jona aikana toteutettiin Lumme-kirjastojen kokoelmakysely, koottiin yhteinen kokoelmapolitiikka ja aloitettiin yhteisten aineistokuljetusten valmistelutyö. Jatkoajan aikana kokoelmapolitiikkaan tehtiin tarkennuksia. Erityisinä painopistealueina olivat e-aineistot ja kokoelmapolitiikan sovittaminen Lumme-kirjastojen tarpeisiin. Alkuperäisen hankekauden aikana työtä vaikeutti se, että Lumme-kirjastojen lopullinen kokoonpano selvisi vasta myöhään keväällä 2015. Lisäksi hankkeen jatkoaikana jatkuivat yhteisten aineistokuljetusten selvitystyö ja kilpailutuksen valmistelu.

Loppuraportti

Musiikin virtaa – musiikin ja käyttäjien kohtaaminen (2013-2014)

Hankkeen keskeinen tavoite oli tuoda kirjaston musiikkiaineistoja enemmän esiin tapahtumien ja toiminnallisuuden avulla. Hankkeessa järjestettiin tapahtumia ja teemailtoja yhdessä Mikkelin Musiikkiklubin kanssa.

Hankkeessa luotua pysyvää toimintaa ovat kirjaston Taidemusiikkiklubi ja Avoin lava.

Musiikin virtaa raportti kirjastolle.

Kirjastoparkki (2012-2014)

Kirjastoparkki-hanke suunniteltiin aluksi alakouluikäisille – lähinnä 2- ja 3-luokkalaisille lapsille – suunnatuksi iltapäivätoiminnaksi. Pian hankkeen alkamisen jälkeen huomasimme, että yläkouluikäiset nuoret kaipasivat jotain ohjattua toimintaa kirjastoon, joten toteutimme hankkeessa kaksi erilaista kokeilua: Aakkosklubin ja Kirjastoklubin, joista ensiksi mainittu kokoontui Kalevankankaan kirjastossa ja oli suunnattu alakoululaisille. Jälkimmäinen kokoontui pääkirjastolla, ja sen kohderyhmänä olivat yläkouluikäiset.

KIRJAVAA – kirjastojen ja nuorisotyön monialaisen yhteistyön kehittäminen osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukemiseksi (2013-2014)

Mikkelin ammattikorkeakoulun sivustolta löytyvät Kirjavaa-sivut www.mamk.fi/kirjavaa , joilta löytyvät mm seuraavat materiaalit: Kirsi Purhosen hankeraportti, työpajoista selostukset.

Työmenetelmäkirja. Kirjasto elämään – menetelmiä kirjasto-, nuoriso- ja sosiaalityön yhteiseen työhön. Toim. Kirsi Purhonen 2014 (pdf) www.mamk.fi/kirjavaa

Artikkelikokoelma Sosiaalinen kirjasto – lukemattomien mahdollisuuksien maailma (Avain-kustantamo 2015)

Opinnäytetyö Suommen kirjastojen hyödyntämät sosiaalisen kirjaston menetelmät. Eero Solonen 2014. Mikkelin ammattikorkeakoulu

Pelissä Elämä -lautapeli. Projektityöntekijä Noora Marttilan ideoima ja alkukehittämä ja projektityöntekijä Merja Mäntylän jatkokehittämä ja eri ryhmillä testaama nuorille suunnattu lautapeli.

Suomen Nuoriso-opiston opiskelijoiden Kirjavaa-hankkeeseen liittynyt blogi http://kirjavaahanke.blogspot.fi/

Viikoksi virikkeitä vanhuksille (2013-2014)

Hankkeessa järjestettiin vanhuksille suunnattuja tapahtumia useissa kirjastoissa sekä palvelutaloissa. Ohjelmassa oli kirjailijavierailuita ja kirjavinkkausta. Lisäksi tapahtumissa oli muun muassa runoesityksiä ja runojen kirjoittamista, yhteislaulua, konsertteja, muistelua musiikin keinoin sekä askartelua. Tapahtumien yhteydessä esiteltiin myös senioreille suunnattuja palveluja kuten Seniorisalkkua, Setlementin palveluja ja Celia-kirjastoa. Tapahtumia olivat järjestämässä MAMK:in sosionomiopiskelijat. Kulttuuripainotteisten tapahtumien ohella järjestettiin Seniorisurffi, jossa opastettiin senioriasiakkaita internetin käyttöön yleisesti ja erityisesti pankki- ja kirjastopalveluihin.

Itä-Suomen yhteinen kirjastojärjestelmä kuntalaisia palvelemassa (2012-2014)

Yhteistyökartoitus Itä-Suomen yhteinen kirjastojärjestelmä asiakkaita palvelemassa http://kirjasto.mikkeli.fi/sites/kirjasto.mikkeli.fi/files/uploads/Loppuraportti.pdf

Mamkissa tehty Os-käyttöpalveluselvitys Ikivihreää – loppuraportti http://kirjasto.mikkeli.fi/sites/kirjasto.mikkeli.fi/files/uploads/IkivihreaLoppuraportti.pdf

Kimmokkeita kirjastosta (2012-2014)

Hankkeessa kokeiltiin aamupäivätapaamisia kirjastossa kotivanhemmille. Tapaamisten tarkoitus oli antaa virikkeitä lapsille ja vanhemmille sekä lisätä nuorten vanhempien sosiaalista kanssakäymistä.

Hankkeen aikana viikoittain järjestettyihin satutunteihin ja toiminnallisiin tuokioihin osallistui noin 12–20 lasta/kerta. Konsepti osoittautui toimivaksi, ja satutuokioita on jatkettu kirjastoissa. Hankkeen aikana syntynyt yhteistyöverkosto jatkaa toimintaansa.

Etelä-Savon, Keski-Savon ja Pohjois-Savon kirjastojen osaamiskartoitus (2011-2012)

Tilat syyniin

Hankkeen tuloksena saatiin raportti itäsuomalaisten kirjastojen tiloista. Arviointia voidaan hyödyntää tilasuunnittelussa. Lisäksi sitä voidaan käyttää perusteluna vietäessä tilainvestointeja eteenpäin. Lisäksi hankkeella saatiin jatkuvuutta hyvin käynnistyneeseen arviointiyhteistyöhön itäsuomalaisissa kirjastoissa.

Loppuraportti

Vinkkari on the Road

Aikuisten kirjavinkkauskiertue Etelä-Savon kirjastoissa maaliskuussa ja lokakuussa 2011.