SULKAVAN VAAKUNA Lähdemateriaalia

Karsikkokivi Sulkava - Kalliolahti tieosalla
kirkkoherran virkatalon maalla v. 1930
© Mikkelin maakunta-arkisto
Kivi
Sulkavalta on asutusmuistoja esihistorian ajalta lähtien. Niihin kuuluvat Uitonvirran ja Vilkaharjun tienoilta löydetyt kivikautiset asuinpaikat sekä rautakaudelta peräisin olevat Pisamalahden linnavuoren kivivarustukset. Sulkava, eli aikaisemmalta nimeltään Idänlahti erotettiin Säämingistä 1630. Kruunu oli jo sitä ennen rakennuttanut alueelle sahamyllyn ja rautahytin. Noihin aikoihin seudulle rakennettiin myös kartanoita. Elinkeinoelämä vilkastui Kuhankosken sahan perustamisen jälkeen. Myöhemmin Sulkavalta vietiin puutavaraa Pietariin.

Kustaa III:n sodan aikainen sotilashauta Sikolahdella © Mikkelin maakunta-arkisto
Sotilashauta
Turun rauhassa 1743 osa Sulkavasta jäi Venäjän puolelle. Kustavinsodan aikana Sulkavalla käytiin Pirttikankaan taistelu.

Sulkavan pääkirkon suunnittelijana on ollut Charles Bass. Lisäksi Sulkavalla on Ilmari Wirkkalan suunnittelema Lohikosken rapattu tiilikirkko.

Sulkavan Suursoutuja on järjestetty vuodesta 1968 lähtien.