JOROISTEN VAAKUNA Lähdemateriaalia

Kirkonkylää © Museovirasto
Kirkonkylää
Joroinen muodostettiin omaksi pitäjäksi 1631 Juvan, Pieksämäen ja Rantasalmen osista. Esihistorian ajan asutuksesta kertoo mm. Valvatusjärven lasku-uoman itäpuolelta paljastunut kivikauden asuinpaikka.

Tiettävästi ensimmäinen kirkko valmistui 1686. Nykyinen puukirkko rakennettiin 1792-1793. Kellotapuli on parikymmentä vuotta vanhempi.

Järvikylän kartano © Museovirasto
Järvikylän kartano
Kunta on kuuluisa kartanokulttuuristaan. Täällä sijaitsivat mm. Järvikylän, Frugårdin, Paajalan, Torstilan, Stendalin, Koskenhovin, Joroisniemen ja Pasalan kartanot. Grotenfeltien Järvikylällä oli 1800-luvulla merkittävä asema Joroisten ja koko Itä-Suomen maatalouden kehittämisessä. Siellä toimi meijeri- ja karjanhoitokoulu, sinne rakennettiin voi- ja juustomeijeri ja sinne perustettiin Itä-Suomen ensimmäinen karjanjalostusyhdistys.

Teollisuutta Joroisiin tuli suhteellisen varhain. Paikkakunnan sepät olivat jo 1550-luvulla kuuluisia taidoistaan. Teollisina laitoksina olivat 1800-luvulla myllyt, sahat, olut- ja nahkatehtaat. Joroisten suurin teollisuusyritys oli tuolloin Huutokosken ruukki. Vuonna 1888 perustetun Lehtoniemen konepajan erikoisalana olivat höyryalukset.