Maksut ja korvaukset

Maksut voit maksaa kaikissa kirjaston toimipaikoissa.

Pääkirjastossa ja Rantakylän kirjastossa sekä Anttolan, Haukivuoren, Ristiinan ja Suomenniemen kirjasto/yhteispalvelupisteissä voit maksaa myös pankkikortilla, muissa kirjastoissa maksut käteisellä.

 

Uudet maksut 1.10.2015 alkaen (PDF)

PALVELUMAKSUT 1.1.2015 alkaen

Kirjastokortin uusiminen 2,00 €

Noutamaton varaus 1,00 €

Kaukolainatilaus 4,00 €. Muista kirjastoista saatu kaukolaina lähettäjäkirjaston
laskun mukaan. Katso tarkemmin Kaukopalvelut-osiosta.

Kopiot ja tulosteet:

 mustavalkoiset  1-9 kpl 0,30 € / kpl   10-50 kpl 0,20 € / kpl ja yli 50 kpl 0,15 € /kpl.

 väritulosteet 1-9 kpl 1,00 € / kpl  yli 10 kpl 0,70 € / kpl 

Jäljenne mikrofilmistä tai -kortista 0,80 €

Tiedonhankintakoulutus yrityksille ja kaupungin ulkopuolisille organisaatioille 50,00e/tunti.

MYYNTIHINNAT

Muovikassit 0,20 €

Kangaskassit 2,50 €

Poistettu aineisto alkaen 1,00 €

Muistitikut 4 GB ja 8 GB 9 €/13,5 €

Juoma-automaatista ostettavat juomat 0.70 €

MYÖHÄSTYMISMAKSUT

Myöhästymismaksua aletaan periä heti eräpäivän jälkeen. Myöhästymismaksut aikuisten aineistosta  0,30 € / laina / kalenteripäivä. Yhden lainan enimmäismaksu on 6 €.

Myöhästymismaksu peritään aineistosta, jonka palautat tai uusit eräpäivän jälkeen. Myöhästymismaksu kertyy kaikilta eräpäivän jälkeisiltä kalenteripäiviltä enimmäismäärään saakka. Lasten- ja nuortenosastojen aineistoista peritään ainoastaan huomautusmaksu. Perintään siirretystä aineistosta peritään lisäksi perintäkuluja.

Myöhästymismaksut tulee maksaa kertymistä seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Mikäli maksuja ei hoideta, asiakas asetetaan lainauskieltoon.

Myöhässä olevasta aineistosta lähetetään muistutus 14 vuorokauden kuluttua eräpäivästä.

Kirjasto käyttää saataviensa perimiseen perintätoimistoa. Kirjaston järjestelmästä saatavat siirretään perintätoimiston perittäväksi. Perintä koskee myös alle 18-vuotiaan lainaamaa aineistoa sekä lasten ja nuorten aineistoa. Vastuuhenkilö on vastuussa alle 15-vuotiaan kirjastokortilla lainatusta aineistosta.

 

KORVAUKSET
Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston korvaaminen

Aineisto korvataan hankkimalla sama teos kadonneen tai vahingoittuneen tilalle tai maksamalla siitä kirjaston määrittelemä hinta. Elokuvateoksia asiakas ei voi korvata uudella vastaavalla tekijänoikeussyistä. Elokuvateosten korvaushintaan sisältyy tekijänoikeusmaksu. Mikäli äänitepaketti on tuhoutunut vain osittain ja osia on erikseen saatavana, korvaushinta on 10 € / osa.

Korvaushintoja ei makseta takaisin, vaikka korvattu aineisto myöhemmin löytyisikin.

Muovituskulut 5,00 €
Aineiston suojakotelot 5,00 €

Lainaaja käyttää kirjaston tallenteita omalla vastuullaan. Kirjasto ei vastaa asiakkaan laitteille kirjaston tallenteista mahdollisesti aiheutuvista vahingoista eikä kirjastosta lainatun tietokoneohjelman mahdollisesti levittämän viruksen seurauksista.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on hyväksynyt maksut 17.12.2014 § 93.