Maksut ja korvaukset

Maksut voit maksaa kaikissa kirjaston toimipaikoissa.

Pääkirjastossa ja Rantakylän kirjastossa sekä Anttolan, Haukivuoren, Ristiinan ja Suomenniemen kirjasto/yhteispalvelupisteissä voit maksaa myös pankkikortilla, muissa kirjastoissa maksut käteisellä.

 

Uudet maksut 1.1.2018 alkan (PDF)

 maksut 1.10.2015 alkaen (PDF)

PALVELUMAKSUT 1.1.2015 alkaen

Kirjastokortin uusiminen 2,00 €

Noutamaton varaus 1,00 €

Kaukolainatilaus 4,00 €. Muista kirjastoista saatu kaukolaina lähettäjäkirjaston
laskun mukaan. Katso tarkemmin Kaukopalvelut-osiosta.

Kopiot ja tulosteet:

 mustavalkoiset  1-9 kpl 0,30 € / kpl   10-50 kpl 0,20 € / kpl ja yli 50 kpl 0,15 € /kpl.

 väritulosteet 1-9 kpl 1,00 € / kpl  yli 10 kpl 0,70 € / kpl 

Jäljenne mikrofilmistä tai -kortista 0,80 €

3D-tuloste 1 €

Tiedonhankintakoulutus yrityksille ja kaupungin ulkopuolisille organisaatioille 50,00 €/tunti.

MYYNTIHINNAT

Muovikassit 0,20 €

Kangaskassit 2,50 €

Poistettu aineisto alkaen 1,00 €

Juoma-automaatista ostettavat juomat 0.70 €

MYÖHÄSTYMISMAKSUT

Myöhästymismaksua aletaan periä heti eräpäivän jälkeen. 

Myöhästymismaksu on  aikuisten aineistosta 0,30  € /laina / kalenteripäivä, enintään 6 € / laina.

Lasten ja nuorten aineistosta peritään ainoastaan huomautusmaksu.

Perintään siirretystä aineistosta peritään lisäksi perintäkuluja.

Myöhästymismaksut tulee maksaa kertymistä seuraavan vuoden

tammikuun loppuun mennessä. Mikäli maksuja ei hoideta, asiakas

asetetaan lainauskieltoon.

Huomautuskirje lähetetään viimeistään 14 päivää eräpäivän jälkeen. Varatusta aineistosta huomautuskirje heti eräpäivän jälkeen. Palautuskehotuksesta perimme 1€:n huomautusmaksun. Huomautusmaksu  peritään myös lasten aineistosta.

Palauttamattomasta aineistosta lähetetään lasku huomautuskirjeen jälkeen. Lasku sisältää perimismaksun 9 €.

Maksamattomat maksut siirtyvät eräpäivän jälkeen perintätoimistolle.

 

KORVAUKSET
Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston korvaaminen

Aineisto korvataan hankkimalla sama teos kadonneen tai vahingoittuneen tilalle tai maksamalla siitä kirjaston määrittelemä hinta. Elokuvateoksia asiakas ei voi korvata uudella vastaavalla tekijänoikeussyistä. Elokuvateosten korvaushintaan sisältyy tekijänoikeusmaksu. Mikäli äänitepaketti on tuhoutunut vain osittain ja osia on erikseen saatavana, korvaushinta on 10 € / osa.

Korvaushintoja ei makseta takaisin, vaikka korvattu aineisto myöhemmin löytyisikin.

Muovituskulut 5,00 €
Aineiston suojakotelot 5,00 €

Lainaaja käyttää kirjaston tallenteita omalla vastuullaan. Kirjasto ei vastaa asiakkaan laitteille kirjaston tallenteista mahdollisesti aiheutuvista vahingoista eikä kirjastosta lainatun tietokoneohjelman mahdollisesti levittämän viruksen seurauksista.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on hyväksynyt maksut 17.12.2014 § 93.       

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksynyt 13.12..2017 Liite 1 § 83.