Kirjaston verkkojulkaisut

Opetusministeriö on myöntänyt vuosittain valtionavustusta yleisten kirjastojen tietoverkkojen sisältötuotannon kehittämiseen ja kokeilutoimintaan.  Sisältötuotannon yhtenä tavoitteena on esitellä paikallisia aineistoja  ja saattaa ne laajan lukijakunnan ulottuville.

Näillä määrärahoilla  Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto on toteuttanut kuusi verkkojulkaisua.

 

 

 
Mikkelin maakunta-arkisto on koonnut luettelon: Kartanohistorian lähteet. Sivuston toteuttamiseen Mikkelin kaupunginkirjasto – Etelä-Savon maakuntakirjasto on saanut erityisavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Yhteistyökumppaneina hankkeessa on Mikkelin kaupungin museot ja Mikkelin maakunta-arkisto

 

 

 

 
 Koulukaupunkina tunnetun Mikkelin eräs mielenkiintoisimpia opinahjoja oli 1854
-1914 toiminut "Antellin neitien koulu". Tämä Antellska Privata Svenska
Fruntimmerskolan oli tyttöoppilaille tarkoitettu yksityinen ruotsinkielinen 7-
luokkainen koulu, jonka vaiheita voi tarkastella sekä tuolloisten
kasvatusihanteiden että naisten aseman ja kieliriidankin näkökulmasta. 
 
 
 
 
Etelä-Savon maakuntaan kuului vuonna 1994 28 kuntaa, nykyinen määrä on 17.
Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto kerää
aluekokoelmaansa maakuntaa koskevaa aineistoa, joka käsittelee mm. alueen
historiaa, kulttuuria, talouselämää, luontoa ja kotiseutuhenkilöitä.
 
Lyhyt katsaus kuntien  historiaan, kirjallisuusluettelo ja kuva-aineisto
johdattavat  lukijan Etelä-Savon paikalliseen historiaan.

 

 

 

 
Suomen marsalkka C.G.E. Mannerheim asui kolmeen otteeseen Mikkelissä ja
kaupungin lähiympäristössä 1900-luvun alkupuoliskolla. Kaikkina noina kertoina
Suomi oli sodassa ja Mannerheim johti Suomen puolustusvoimia.
Kirjasto esittelee niitä kohteita, joissa Mannerheim kaupungissa liikkui sekä
kirjaston Mannerheimin Mikkelin aikoihin liittyvää kokoelmaa.
 
 
 
Kirjailija ja toimittaja Aarne Haapakoski (1904-1961), ent. Laitinen, tunnetaan
parhaiten nimimerkillä Outsider. Hän syntyi Pieksämäen Haapakoskella.
Aarne Haapakoski on Mikkelin kaupunginkirjaston maakuntakokoelman
keruuperusteiden mukaan  kotiseutukirjailija, jonka tuotanto on hankittu
mahdollisimman kattavasti.
 
 
 
 
Näille sivuille on koottu paikallisiin yhtyeisiin, festivaaleihin ja
klubitoimintaan liittyvää kuvamateriaalia, ääntä, tekstiä sekä videomateriaalia
60-luvulta 80-luvun loppuun. Mukana on myös Mikkelissä vierailleita
kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettuja bändejä ja artisteja.
 
 
 
 
 
Opas on tarkoitettu viittomakielisille kirjaston käyttäjille.
Sen avulla voi tutustua kirjaston palveluihin omatoimisesti verkossa.
Opas on sarjakuva, jonka puhekuplia klikkaamalla saa esiin viitotun opastuksen.