Toiminta-ajatus ja aineiston valintaperusteet

TOIMINTA-AJATUS

 

Mikkelin kirjasto edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminta edistää kirjastoaineistojen ja -palvelujen saatavuutta myös tietoverkkojen kautta.

Mikkelin kirjasto on mukana Lumme-kimpassa.

 

KIRJASTOAINEISTON VALINNAN PERUSTEET

 

  1. Kirjastoon hankitaan talousarvion puitteissa tieto- ja kaunokirjallisuutta, sanoma- ja aikakauslehtiä sekä muuta aineistoa eri julkaisumuodoissa.
  2. Kirjastoaineisto valitaan monipuolisesti siten, että otetaan huomioon eri mielipidesuunnat ja maailmankatsomukset.
  3. Kirjasto huomioi valinnassa kaupungin kehittämisen painopistealueet soveltuvin osin ja tukee niitä.
  4. Aineiston valinnassa huomioidaan eri väestö- ja ikäryhmien tarpeet.
  5. Pääkirjaston kokoelmiin hankitaan mahdollisimman kattavasti saatavilla oleva aineisto. Lähikirjastojen kokoelmien muodostamisessa huomioidaan erityisesti kyseisen kirjaston asiakkaiden tarpeet.
  6. Hankinnoillaan kirjasto tukee mahdollisuuksiensa mukaan eriasteista koulutusta.
  7. Etelä-Savoa koskevaa aineistoa on hankittu mahdollisimman kattava kokoelma.
  8. Kysyntä ja asiakkaiden toivomukset otetaan huomioon sekä mahdolliset lahjoitukset hyväksytään kokoelmiin edellä esitettyjä perusteita noudattaen.