Kuulemistilaisuus pääkirjastossa 2.10.2019: yhteenveto


Kuulemistilaisuus järjestettiin, koska kirjastolle on esitetty suuret säästövaatimukset kaupungin palvelusuunnitelmassa ja säästötoimenpiteiksi on esitetty viiden lähikirjaston lakkauttamista.

Tilaisuudessa oli paikalla 15 kuntalaista. Tilaisuuden aluksi elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Launonen esitteli kirjastojen säästötavoitteen, joka on kirjastoille korvamerkityt ja kaikille yhteiset säästötavoitteet yhteenlaskien 382 000 €, mistä summasta kirjasto saa käyttää 80 000 € paikkaamaan aikaisempia aineistomäärärahojen leikkauksia. Summa on noin 10 % kirjastojen kokonaisbudjetista. Säästötavoite sisältää kuuden henkilötyövuoden vähennyksen osana kaupungin 120 henkilötyövuoden vähennystä. Kirjastojen osalta tähän päästään eläköitymisiä hyödyntämällä. Lisäksi Launonen esitteli tilastojen valossa eri kirjastojen toimintavolyymeja sekä Mikkelin kirjaston resursointia suhteessa muihin samankokoisiin kirjastoihin. Launosen esitykseen kuului myös suunnitelma hakeutuvien kirjastopalvelujen perustamisesta.

Yleisö esitti aktiivisesti kysymyksiä ja kävi vilkasta keskustelua. Keskustelussa nousivat esiin muun muassa seuraavat teemat:

 • Kirjastojen merkittävä rooli lukemisharrastuksen ja lukutaidon edistäjänä, syrjäytymisen ehkäisyssä sekä empatiataitojen vahvistajana
 • Kirjastojen lakkauttaminen viestii siitä, ettei lukutaitoa tai lukemisharrastusta arvosteta
 • Lukemisharrastus on edullinen ja sopii kaikille
 • Lukemisella ja kulttuurilla on todettu useissa tutkimuksissa paljon hyvinvointivaikutuksia
 • Lukutaito on edellytys koulutustason kehittymiselle ja innovaatioille
 • Kirjastojen taloudellinen, alueellinen ja sosiaalinen merkitys sekä vaikutus tasa-arvoisuuteen
 • Kirjastot toimivat lasten ja nuorten kohtaamispaikkoina, läksyparkkeina ja koulukyydin odottamispaikkoina
 • Kirjastoissa on läsnä aikuinen
 • Kirjastot toimivat myös siellä, missä juuri muita kunnallisia palveluja ei ole

Kirjastoihin kohdistuvien säästöjen kokonaiskustannukset

 • Kysyttiin, kuinka paljon aiheutuu kustannuksia hyvinvoinnin ja lukutaidon heikkenemisen myötä
  o Vaikea arvioida, mutta kansainvälisten tutkimusten mukaan kirjastoon sijoitettu euro/dollari tuottaa 2-6 euroa/dollaria
 • Kysyttiin, millaisia kustannuksia kouluille tulee oppilaiden kuljettamisesta pääkirjastoon sekä oppilaskirjastojen hankkimisesta
  o Oppilaskirjastoja ei ole huomioitu, kuljetuskustannuksissa on lähdetty siitä, että koululaisilla on käytössä Waltti-kortit
 • Kysyttiin muusta säästöohjelmasta ja sen toteutuksesta
  o Launonen avasi säästötavoitetta sekä sivistystoimen säästöesityksiä
 • Kysyttiin, riittääkö pääkirjaston kapasiteetti kasvavalle kysynnälle
  o Ei voi sanoa varmasti, mutta kokoelmaa ja automaatteja lisätään vastaamaan lisääntyneeseen käyttöön

Koulujen ja päiväkotien kirjastopalvelut jatkossa

 • Kysyttiin, kuinka koulujen ja päiväkotien kirjastopalvelut jatkossa järjestetään
  o Hakeutuvien kirjastopalveluiden kautta toimitetaan siirtokokoelmia ja jalkaudutaan kouluihin ja kirjastoihin vinkkaamaan, pitämään sanataidepajoja ja satutunteja sekä tiedonhankinnan ohjausta, lisäksi e-lukemistoja tullaan kehittämään
 • Kysyttiin, mitä lakkautukset tarkoittavat kirjastopolulle
  o Kirjastopolkua ei lakkauteta, mutta tuntimalleja tullaan muuttamaan

Lisäksi yleisö esitti toivomuksen, että kaupunki järjestäisi vastaavanlaisen kuulemistilaisuuden säästökokonaisuudesta, jolloin eri vaihtoehdot ja toimenpiteet hahmottuisivat kuntalaisille paremmin.

 • Launonen on välittänyt toiveen kaupungin johtoryhmälle.

Aikataulu käsittelylle:
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 16.10.2019. Kaupunginjohtaja huomioi lautakuntien esitykset omassa esityksessään, jonka hän antaa kaupunginhallitukselle marraskuussa. Lopullisen päätöksen talousarvioista ja palveluverkosta tekee kaupunginvaltuusto 9.12.2019 kokouksessaan.