MIKKELIN MAALAISKUNNAN VAAKUNA Lähdemateriaalia

Otavan kyläkirkko © Mikkelin maakunta-arkisto
Otava
Savon vanhin pitäjä, jonka alkuperäinen nimi oli Savilahti. Pogostana se mainitaan jo Pähkinäsaaren rauhan rajakirjassa ja roomalaiskatolisena seurakuntana 1329.Vanhimmasta asutuksesta kertovat mm. Kenkäveron ja Annilan kivikaudenaikaiset asuinpaikat, Kyyhkylän, Moision, Visulahden ja Tuukkalan rautakautiset kalmistot sekä Otralan, Sairilan, Vatilan ja Otavan linnavuoret.

Keskiajalla Savilahti käsitti koko Savon alueen. Sen keskus sijaitsi Saimaan Savilahden pohjukassa Mikkelin kaupungin kohdalla. Kirkkona oli nykyisin Kivisakastina tunnettu rakennus. Pappilan paikkana oli Kenkävero 1400-luvulta 1960-luvulle asti. Mikkeli nimi otettiin käyttöön 1600-luvun alussa.

Kenkäveron pappilan pellolla käytiin nuijasodan aikaan talonpoikaisjoukon kukistamiseen johtanut taistelu. Kustavinsodan Porrassalmen taistelussa suomalaiset saavuttivat voiton kymmenkertaisesta venäläisjoukosta. Upseereista taistelussa haavoittuivat mm. Georg Carl von Döbeln ja venäläisten puolelle siirtynyt Göran Magnus Sprengtporten.

Porrassalmea © Mikkelin maakunta-arkisto
Porrassalmi
Alueen vanhimpia kartanoita olivat kuninkaankartanoiksi s.o. voudin virkataloiksi perustetut Sairila ja Moisio. Kyyhkylän kartano on 1600-luvulta. Viimemainitusta tehtiin vuonna 1927 Suomen ensimmäinen sotainvalidien kuntoutuslaitos. Lähellä sijaitseva Annilan kartano oli kirjailija Karl August Tawaststjernan lapsuudenkoti.

Tuukkalan kasarmit rakennettiin 1880-luvulla ja toimivat myöhemmin mm. sairaalana.

Liukkolan kylään Otavaan perustettiin 1800-luvulla maanviljelys- ja karjanhoitokoulu sekä kansanopisto. Otavan taajamassa oli myös satama, rautatiepysäkki ja saha. Puinen kyläkirkko siirrettiin Terijoelta ja pystytettiin paikalle talkoovoimin.
Harjukosken mylly © Helena Partanen
Mylly

Sairilassa, Otavan kansanopistossa, Kyyhkylässä sekä Tertin kartanossa toimi talvi- ja jatkosodan aikaan osia Mannerheimin päämajasta.

Maalaiskunnan hallintokeskus sijaitsee Rantakylän taajamassa. Maaseurakunnan kirkon suunnittelijana on toiminut tunnettu kirkonrakentaja Matti Salonen.