HISTORIALLISIA LÄHTEITÄ ETELÄ-SAVOSTA

Etelä-Savon maakuntaan kuului vuonna 1994 28 kuntaa, nykyisin määrä on 20. Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto kerää aluekokoelmaansa maakuntaa koskevaa aineistoa, joka käsittelee mm. alueen historiaa, kulttuuria, talouselämää, luontoa, kotiseutuhenkilöitä jne.

Näillä sivuille on koottu maakuntakirjaston aluekokoelmaan kuuluvat etelä-savolaiset paikallis- ja henkilöhistoriat.

kuvakartta kuvakartta
Historiantutkija, FM Hannele Wirilander on laatinut kustakin kunnasta lyhyen historiallisen katsauksen ja erikoiskirjastonhoitaja Hilkka Vanajoki on koonnut kirjallisuusluettelon. Kirjallisuusluettelon pohjana on käytetty Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjaston aineistorekisteriä. Kirjallisuusluetteloa laadittaessa apuna on käytetty LINDA- ja FENNICA-tietokantoja. Alueen kirjastot ovat myös osaltaan täydentäneet kirjaluetteloa. Maakuntakirjaston aluekokoelmasta puuttuvat niteet erottuvat luettelossa keltaisella värillä . Kirjallisuusluetteloon ei ole otettu mukaan pienpainatteita, monisteita eikä lehtiartikkeleita, joita kuitenkin kerätään aluekokoelmaan.

Vuonna 1995 Mikkelin maakuntakirjaston toiminta-alueesta erotettiin 4 kuntaa: Hartola, Heinola, Heinolan maalaiskunta ja Sysmä, jotka liitettiin Lahden maakuntakirjastoalueeseen. Näitä kuntia koskevan aineiston aktiivinen kerääminen lopetettiin ja näiltä osin kokoelma on puutteellinen.

Mikkelin kaupungin kohdalla kirjallisuusluettelosta on jätetty pois sodanaikaista päämajaa koskeva kirjallisuus. Se on linkitetty kirjaston kotisivulla olevaan Marsalkka Mannerheim Mikkelissä -kirjallisuusluetteloon.

Tiedot johdantoteksteihin on koottu tietoteoksista

  • Finlandia
  • Otavan iso maammekirja 5
sekä Etelä-Savoa koskevista paikallishistorioista.

Osa kuvamateriaalista on Mikkelin maakunta-arkiston, osa Suur-Savon museon kokoelmista. Lisäksi Pieksämäen maaliskunnan ja Rantasalmen kuntien kotiseutuarkistoista on annettu valokuvia käyttöömme.

Kiitokset kaikille kuntien kirjastoille, jotka ovat osaltaan auttaneet kokoamaan kirjallisuusluetteloa. Otamme mielellämme vastaan vihjeitä puuttuvista nimekkeistä ja yritämme täydentää kokoelmaamme mahdollisuuksien mukaan.

Kaikenlainen palaute on tervetullutta.

© 2000 Mikkelin kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
PL 96, 50101 MIKKELI
NBN:fi-fe20001193