Antellin koulun perustajat

Koulukaupunkina tunnetun Mikkelin eräs mielenkiintoisimpia opinahjoja oli 1854-1914 toiminut "Antellin neitien koulu". Tämä Antellska Privata Svenska Fruntimmerskolan oli tyttöoppilaille tarkoitettu yksityinen ruotsinkielinen 7-luokkainen koulu, jonka vaiheita voi tarkastella sekä tuolloisten kasvatusihanteiden että naisten aseman ja kieliriidankin näkökulmasta.

Koulun perustajina olivat sisarukset Alexandra ja Alina Antell. Lapsuutensa he viettivät Savonlinnassa. Isä oli kollegioasessori Samuel Johan Antell ja äiti oli Ulrika Kyander.

 

Tytöt jäivät jo varhain orvoiksi. He olivat sen jälkeen sisarensa Edlan hoidossa ja tämänkin kuoltua saivat holhoojakseen veljensä salaneuvos Samuel Henrik Antellin. Hän toimi Viipurin pormestarina ja myöhemmin senaattorina, ja järjesti sisarilleen tuolloisissa oloissa keskimääräistä korkeamman koulutuksen. 

 

Tytöt aloittivat koulunkäyntinsä Savonlinnassa saksankielisessä koulussa. He jatkoivat sitä Viipurin tyttökoulussa, maan ainoassa tytöille tarkoitetussa korkeammassa oppilaitoksessa, missä opetuskielinä käytettiin ruotsia, saksaa, ranskaa ja venäjää.

 

Alexandra sai Viipurista päästötodistuksen ja toimi sen jälkeen kotiopettajana Helsingissä. Alina seurasi sisartaan Helsinkiin ja saattoi opiskelunsa päätökseen Helsingin ruotsinkielisessä tyttökoulussa.  

 

Mikkeliin sisarukset muuttivat 1854 veljensä kehotuksesta. Kaupunki ja sen asukkaat olivat sisaruksille ennestään täysin tuntemattomia, mutta täällä olevat ruotsinkieliset virkamiesperheet ottivat heidät lämpimästi vastaan. Muuton syynä oli se, että läänin pääkaupungissa ei vielä ollut ainuttakaan oppikoulua - ja sellaisen Antellin neidit tulivat tänne perustamaan. Erityistä opettajakoulutusta kummallakaan ei ollut. Alexandra oli tuolloin 20-vuotias ja Alina 18-vuotias.

Kuva: ALINA ANTELL 28.3.1836 - 14.3.1925