Mikkelin kaupunginkirjaston nimi muuttui Mikkelin seutukirjastoksi vuoden alusta

Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto on 1.1.2018 alkaen Mikkelin seutukirjasto. Mikkelin kaupunki tuottaa yhteistyösopimuksen perusteella kirjastopalvelut myös kolmeen naapurikuntaansa: Hirvensalmelle, Pertunmaalle ja Puumalaan.

Vuoden alusta Mikkelissä lakkaa kirjastopalvelut-tulosalue. Jatkossa kirjasto muodostaa yhdessä kansalaisopiston ja osallisuusyksikön kanssa elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen. Uusi organisaatio vahvistaa yhteistyötä ja antaa kirjastolle uusia eväitä demokratian edistämiseen. Nykyinen kirjastotoimenjohtaja Virpi Launonen toimii tulosalueen johtajana vuoden alusta alkaen.Vuoden alusta nykyisten maakuntakirjastojen tilalla on yleisten kirjastojen alueellista kehittämistehtävää hoitavat yleiset kirjastot (9 kpl), joista Kuopion kaupunginkirjaston toimialue kattaa Etelä-Savon ja Pohjois-Savon kunnat.