Härpäkkeet saapuivat kirjastoon!

Härpäke-kokeilu käynnistyi keskiviikkona 27.9.2017  Mikkelin kaupungin pääkirjastolla.  Pääkirjaston Härpäke-kokeilu kestää vuoden 2017 loppuun.

Kotiturva -hanke tukee teknologian hyödyntämistä arjessa

Kotiturva -hankkeessa on kyse arkiteknologiasta, millä tarkoitetaan kaikille soveltuvaa teknologiaa, josta on hyötyä käyttäjän arjessa. Se helpottaa päivittäisiä toimintoja ja tukee käyttäjän toimintakykyisyyttä. Arkiteknologiset laitteet ovat kohtuuhintaisia, helppoja hankkia ja asentaa. Hankkeessa tuetaan ja opastetaan sekä ikääntyneitä ihmisiä että ikääntyneiden ihmisten kanssa työskenteleviä ammattilaisia teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa ja käytössä. Hankkeessa luodaan uusia ohjaus- ja yhteistyötapoja teknologian käyttöönottamiseen ja käyttöön asumisen tukena.

Kirjaston tavoite on toimia asukkaiden monipuolisena hyvinvoinnin tukijana ja edistäjänä. Mikkelin kaupungin pääkirjastolla mikkeliläisten hyvinvointia tuetaan uudella Härpäke-kokeilulla, jonka tavoitteena on tutustuttaa ihmisiä erilaisiin arjen hyvinvointia tukeviin ja turvallisuutta lisääviin laitteisiin ja välineisiin.

Kokeilun aikana laitteet eli "härpäkkeet" ovat esillä kirjaston ala-aulan näyttelytilassa ja niistä on saatavissa lisätietoa esitteiden muodossa. Ohjausta härpäkkeiden käyttöön saa keskiviikkoisin varaamalla ajan henkilökunnalta. Joitakin laitteita voi myös lainata määräajaksi kotiin, jolloin niihin voi tutustua rauhassa ja varmistaa laitteen sopivuutta itselle, jos suunnittelee oman hankkimista. Kirjastossa kokeiltavissa olevia laitteita ovat muun muassa kuulemista parantava kommunikaattori, liesihälytin, liesivahti, lääkekello ja paikantava turvakello.